Bestyrelsen i RMK varetager forholdene for medlemmerne, den daglig drift og vedligeholdelse af de 10 øvelokaler samt foreningens økonomi.

 

Bestyrelsen arbejder for at skabe fordele og aktiviteter for foreningens medlemmer og det musikalske værkstlag i København. Ud over øvelokalerne kan det være i form af støtte og initiativer til festivaler, koncerter, workshops, medlemtilbud og netværk osv. motiveret af idéer fra RMK's medlemmer og bestyrelsen. 


Der er valg til bestyrelsen på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, som vælges for 2 år forskudt, således at pladserne
1-4 er på valg i lige år, mens pladserne 5-8 er på valg i ulige år. Forlader et medlem bestyrelsen i løbet af det første år, vælges et nyt medlem for den resterende periode.


RMK BESTYRELSEN 2023/24

Plads 1  - på valg i ulige år: Rasmus Tønder (næstformand) - lokale 120TH

Plads 2 - på valg i ulige år: Christian Larsen (formand) - lokale 120MF

Plads 3 - på valg i ulige år: Mark Wilkinsson - lokale 118TH

Plads 4 - på valg i ulige år: Michael Peronard - lokale 120TH

Plads 5 - på valg i lige år: Iben Wigger - lokale RMK326

Plads 6 - på valg i lige år: Martin Turcot  - lokale 120TV

Plads 7 - på valg i lige år: Bo Skafte Mortensen (kasserer) - lokale 120MF

Plads 8 - på valg i lige år: Kasper Saaby - lokale 119MF


Suppleanter (på valg hvert år):

Uffe Bjørn Larsen (118MF)

Lars Kristensen (119TH)


Hvis du har nogle spørgsmål eller gode idéer til bestyrelsen, kan du skrive en mail.